UWV Innovatie (article in Dutch)

“Alkemio speelt een belangrijke rol bij het brengen van inzicht en overzicht rondom innovatie initiatieven”

Onlangs hebben een aantal belangrijke partners zich aangesloten bij Alkemio, waaronder UWV. Wij gingen kort in gesprek met Esther Looman, Communitymanager UWV Innovatie, over deze samenwerking.

Samen met Joke Hoogendonk (Programmadirecteur), Robert Vos (programmamanager en tijdelijk vervanger van Andrèz Coco), Paul Dral (senior communicatieadviseur), José Mak (projectcoördinator) en Thamar (communicatiemedewerker) is zij onderdeel van het team rondom dit programma.

“Eigenlijk zouden we het geen programma moeten noemen. Een programma klinkt alsof het iets tijdelijks is. Dat is innoveren natuurlijk niet. Als je ziet hoe mensen nu al bezig zijn met innovatie initiatieven, verwachten we dat dit breder bij UWV’ers leeft en omarmd zal worden. Zo willen we graag na deze pilot fase blijven innoveren op het Alkemio platform.”

Hoe zouden jullie de uitdagingen rondom innovatie binnen UWV omschrijven?

“Er spelen een aantal dingen. Onze ambitie is om de dienstverlening voor mensen, werkgevers en werknemers zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Door kwalitatief hoogwaardige service te bieden en makkelijk toegankelijk te zijn via diverse kanalen. Wanneer mensen het nodig hebben, bieden we passende hulp. We zorgen ervoor dat onze organisatie als één geheel ervaren wordt. Hierbij werken we vanuit onze maatschappelijke opdracht, binnen de wettelijke kaders zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Er wordt al heel veel ondernomen binnen UWV om de dienstverlening optimaal te laten verlopen, maar we zoeken naar manieren om het te verbeteren en te versnellen. We willen bijvoorbeeld alle innovaties binnen UWV in kaart brengen. Er zijn veel initiatieven binnen UWV maar die bereiken niet altijd iedereen.

Er is een behoefte om van elkaar te weten en te leren. Als we dit enigszins in kaart kunnen brengen, zijn we in staat te verbreden en te versnellen.

Verder is er behoefte aan een klimaat waarin initiatieven en ideeën alle kansen krijgt. Door de hoge werkdruk in de dienstverlening wordt deze ruimte nu als beperkt ervaren We kijken naar de mogelijkheden om meer gelegenheid te creëren om te experimenteren zonder het belang van de klanten, werkgevers en werknemers uit het oog te verliezen. We zetten ons in om dit beter te organiseren.

Als laatste, we vinden het ook belangrijk dat medewerkers weten hoe je kunt innoveren. Innoveren kun je leren. Het wordt steeds leuker en makkelijker als je het “hoe” van innoveren door hebt en als het ware in je vakmanschapsDNA zit. Dan lukt het beter om je idee in de praktijk werkend te krijgen en uit te proberen.

En hoe kan Alkemio jullie daarbij helpen?

“Het komende jaar zullen wij het platform gebruiken om aan deze interne uitdagingen te werken.

Alkemio speelt een belangrijke rol bij het brengen van inzicht en overzicht rondom innovatie initiatieven binnen het UWV. Door middel van het platform kunnen we beter in kaart brengen wat er gebeurt binnen de organisatie.

Daarnaast is het een manier om elkaars expertise te versterken. Er is namelijk veel kennis over van alles binnen UWV, maar we zijn niet op de hoogte van elkaars kennis en kunde. Om een voorbeeld te noemen, er werd recent gewerkt aan een project rondom Artifical Intelligence. Later kwamen collega’s erachter dat een onderdeel van dit project ook perfect kon worden ingezet voor een ander programma. We verwachten dat het platform ons zal helpen om nog veel meer van dit soort combinaties te maken waardoor innovaties sneller en beter tot werkende praktijk kunnen worden gebracht.

Ook is het belangrijk om methodes te kunnen delen met anderen over hoe het is om samen een verandering door te gaan als groep. Hier kunnen we verschillende dingen testen en samen kijken wat werkt. Iedereen kan het platform op zijn eigen manier gebruiken.”

Wat is het belangrijkste doel van jullie strategische samenwerking met Alkemio?

“Wat ons aansprak aan Alkemio is de visie en de missie. Er wordt gewerkt met verschillende partijen die midden in de maatschappij staan en klanten die hulp nodig hebben. Dit sluit goed aan bij UWV. Hoewel we normaal gesproken gebruik maken van wat meer kant-en-klare programma’s, is er nu de mogelijkheid om mee te denken en te ontwerpen voor wat wij nodig hebben.

Wij maken zelf als team en UWV eigenlijk ook een innovatie door met dit platform.

Het mooie hiervan is dat we al onze collega’s erbij kunnen betrekken. Samen kijken we naar hoe we er echt iets aan hebben binnen UWV. Het is fijn om dit eerste jaar de gelegenheid te krijgen het platform goed intern te lanceren. Door middel van het testen van verschillende manieren en het kunnen geven feedback, creëren we draagvlak binnen de organisatie. Als dit goed bevalt, willen we via het platform het netwerk ook uitbreiden buiten UWV.

We kunnen samen blijven proberen, uittesten, en kijken wat nodig is. Dit vergt een nieuwe manier van denken en doen en biedt ook vele mogelijkheden.”

Tot slot, wat is jullie boodschap aan de bredere innovatie community?

“Uiteraard hoop ik dat meer partijen zich aansluiten bij Alkemio. Op deze manier kunnen we nog beter van elkaars expertise gebruik maken.

Daarnaast wil ik zeggen tegen degenen die al bezig zijn met innovatie, geef niet op en blijf je verwonderen. Innoveren is soms ploeteren en worstelen, maar er kunnen hele mooie dingen uitkomen.

Ook binnen UWV blijven we innoveren om onze dienstverlening hoogwaardig, eenvoudig, maar ook kwalitatief beter te maken. Andere instanties zullen dat ook doen door te innoveren en dat is een mooie doelstelling.”